Ram Laptop Kingmax 16GB DDR5-4800 (KM-SD5-4800-16GS)

Liên hệ

Cho phép đặt hàng trước

  • Model: RAM Laptop Kingmax 16GB DDR5-4800 (KM-SD5-4800-16GS)
  • Model: RAM Laptop Kingmax 16GB DDR5-4800 (KM-SD5-4800-16GS)
  • Dung lượng: 16GB
  • Loại RAM: DDR5
  • Bus RAM: 4800MHz

Danh Mục