RAM laptop Silicon Power DDR4 4GB-2400Mhz NB

Liên hệ

Cho phép đặt hàng trước

  • Thông số chung: Silicon Power DDR4 4GB Bus 2400Mhz
  • Bus Speed: 2400Ghz
  • Dung lượng bộ nhớ: 8Gb
Thông số chungSilicon Power DDR4 4GB Bus 2400Mhz
Bus Speed2400Ghz
Ram hỗ trợDDR4
Dung lượng bộ nhớ4Gb

Danh Mục