RAM Laptop Kingmax 8GB DDR5-4800 KM-SD5-4800-08GS

Liên hệ

Cho phép đặt hàng trước

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM
BỘ NHỚ MÁY TÍNH XÁCH TAY KINGMAX 8GB DDR5-4800 (KM-SD5-4800-08GS)
THÔNG SỐ SẢN PHẨM
Dung lượng 8GB DDR5-4800
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM
BỘ NHỚ MÁY TÍNH XÁCH TAY KINGMAX 8GB DDR5-4800 (KM-SD5-4800-08GS)
THÔNG SỐ SẢN PHẨM
Dung lượng 8GB DDR5-4800

Danh Mục