Kìm mạng TL-315


  • Bấm được RJ45, RJ11, RJ12
  • Lưỡi kìm được làm bằng thép không rỉ, bấm rất chắc chắn
  • Dao cắt cực sắc
  • Có chức năng tuốt dây mạng

80,000

Kìm mạng TL-315

  • Bấm được RJ45, RJ11, RJ12
  • Lưỡi kìm được làm bằng thép không rỉ, bấm rất chắc chắn
  • Dao cắt cực sắc
  • Có chức năng tuốt dây mạng
Danh mục: Từ khóa: