Kìm mạng SUNKIT 868


Kìm mạng 3 chức năng: Bấm cáp, Tuốt dây Cắt dây.

150,000

Kìm mạng SUNKIT 868

  • Kìm mạng 3 chức năng: Bấm cáp, Tuốt dây Cắt dây.
  • Bấm hạt mạng chuẩn RJ45, RJ12, RJ1
  • Sản phẩm hữu ích trong việc kết nối internet
  • Liên Kết: Switch mạng-Hub, Wifi-Thiết bị không dây, Modem ADSL