fbpx

Keo tản nhiệt ống bạc – nhỏ


Dẫn nhiệt cao, cách nhiệt cao, chịu nhiệt độ cao, tiếp xúc lâu dài, không khô, không bay hơi, không độc hại, không vị, không ăn mòn

10,000

Keo tản nhiệt ống bạc – nhỏ

  • Độ dẫn nhiệt > 1.93 W / mK
  • Độ bền nhiệt < 0.225 độ C – in2 / W
  • Nhiệt độ hoạt động – 30 boyut ~ 180 lz
  • Dẫn nhiệt cao, cách nhiệt cao, chịu nhiệt độ cao, tiếp xúc lâu dài, không khô, không bay hơi, không độc hại, không vị, không ăn mòn