Keo tản nhiệt (Hủ) bạc


Đặc tính sản phẩm KEO TẢN NHIỆT HỦ XÁM

15,000

Keo tản nhiệt làm mát CPU lọ keo giúp làm mát CPU

Keo tản nhiệt (Hủ) bạc
Keo tản nhiệt