Đầu nối Lan 1-2

Tình trạng:

Hết hàng


-Tăng số lượng kết nối mạng RJ45 trên một ổ cắm RJ45.
-Thiết kế nhỏ gọn để thưởng thức lướt internet của bạn.
-Chuyển đổi một ổ cắm RJ45 duy nhất để có hai ổ cắm RJ45 dễ dàng, thuận tiện hơn cho điểm sử dụng.
-Mở rộng một RJ45 ổ cắm vào hai dây RJ-45, dây song song

15,000

Hết hàng

-Tăng số lượng kết nối mạng RJ45 trên một ổ cắm RJ45.
-Thiết kế nhỏ gọn để thưởng thức lướt internet của bạn.
-Chuyển đổi một ổ cắm RJ45 duy nhất để có hai ổ cắm RJ45 dễ dàng, thuận tiện hơn cho điểm sử dụng.
-Mở rộng một RJ45 ổ cắm vào hai dây RJ-45, dây song song

Danh mục: Từ khóa: