Đầu nối HDMI thuờng


  • Thiết kế gồm 2 đầu cái giúp bạn dễ dàng kết nối với nhau.
  • Cho chất lượng hình ảnh không đổi
  • Đảm bảo tính thẩm mĩ khi sử dụng thiết bị
  • Đội dài dây nối dưới 5m

40,000

Đầu nối HDMI thuờng

Đầu nối dây HDMI dùng để nối 2 dây HDMI lại với nhau giúp tăng thêm độ dài cần thiết cho thiết bị của bạn.

  • Thiết kế gồm 2 đầu cái giúp bạn dễ dàng kết nối với nhau.
  • Cho chất lượng hình ảnh không đổi
  • Đảm bảo tính thẩm mĩ khi sử dụng thiết bị
  • Đội dài dây nối dưới 5m
Danh mục: Từ khóa: