fbpx

Đầu mạng RJ45 AMPLX 474 (100c/H)


Dùng để bấm dây mạng Cat5, cat5e

70,000

Đầu mạng RJ45 nhựa AMPLX 474 (100c/H)

  • Đầu hạt mạng RJ45 nhựa
  • 1 hộp gồm 100 đầu
  • Dùng để bấm dây mạng Cat5, cat5e