fbpx

Đầu đổi Type C to USB 3.0 UNITEK (Y-A 025CGY)


  • Đặc tả USB 3.1.
  • Chuyển đổi USB-C sang USB-A.
  • Nhỏ và di động.
  • Phù hợp với tất cả điện thoại thông minh được hỗ trợ Type C, máy tính bảng, máy tính và thiết bị

120,000

Đầu đổi Type C to USB 3.0 UNITEK (Y-A 025CGY)

  • Đặc tả USB 3.1.
  • Chuyển đổi USB-C sang USB-A.
  • Nhỏ và di động.
  • Phù hợp với tất cả điện thoại thông minh được hỗ trợ Type C, máy tính bảng, máy tính và thiết bị