fbpx

Cáp USB nối dài Kingmaster 1.5m


Cáp USB nối dài Kingmaster 1.5m

– Chiều dài cáp:1,5m
–  Chuyển dữ liệu USB 2.0 với tốc độ 480 Mbps.
 – Sử dụng kết nối nối dài USB 2.0

20,000

Cáp USB nối dài Kingmaster 1.5m

– Chiều dài cáp:1,5m
–  Chuyển dữ liệu USB 2.0 với tốc độ 480 Mbps.
 – Sử dụng kết nối nối dài USB 2.0