fbpx

Bọc đầu mạng RJ45 Xanh


  • Bảo vệ chốt gài đầu RJ45
  • Màu : Xanh
  • Túi 100 đầu chụp

50,000

Bọc đầu mạng RJ45 Xanh

  • Bảo vệ đầu mạng Cat5 và Cat6
  • Hỗ trợ đường kính vỏ  <6.5mm( không hỗ trợ Cat 6A và Cat 7)
  • Tăng tính thẩm mỹ trong thi công
  • Phân biệt các nhánh mạng theo màu
  • Bảo vệ chốt gài đầu RJ45