Office LTSC Standard for Mac 2021

11,275,000

Cho phép đặt hàng trước

 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftTeams

Tích hợp các ứng dụng Office

 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftTeams
 • Phiên bản cổ điển của các ứng dụng Office được cài đặt trên một máy Mac: Outlook, Word, Excel, PowerPoint và Microsoft Teams1
 • OneNote: truy nhập vào các tính năng bổ sung của OneNote (các tính năng có thể khác nhau)
 • Các phiên bản trên web của Word, OneNote, Excel và PowerPoint
 • Người quản trị có thể triển khai phần mềm đến nhiều người dùng cùng lúc với kích hoạt số lượng lớn

Danh Mục