Office LTSC Standard 2021

Liên hệ

Cho phép đặt hàng trước

 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftPublisher (Chỉ dành cho PC)
 • MicrosoftTeams

Tích hợp các ứng dụng Office

 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftPublisher (Chỉ dành cho PC)
 • MicrosoftTeams
 • Phiên bản cổ điển của các ứng dụng Office được cài đặt trên một PC hoặc máy Mac: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Teams1 và Publisher (chỉ dành cho PC)
 • OneNote: truy nhập vào các tính năng bổ sung của OneNote (các tính năng có thể khác nhau)
 • Các phiên bản trên web của Word, OneNote, Excel và PowerPoint
 • Người quản trị có thể kiểm soát tập trung các máy tính và tài khoản người dùng với chính sách nhóm
 • Người quản trị có thể triển khai phần mềm đến nhiều người dùng cùng lúc với kích hoạt số lớn
 • Kiểm soát máy tính từ xa hoặc máy ảo qua kết nối mạng với dịch vụ thiết bị cuối
 • Đưa ra quyết định với phương pháp đo từ xa trong ứng dụng, là biện pháp đo lường và số liệu tổng hợp dữ liệu từ xa tự động mà bạn có thể biến thành các phân tích hữu ích
 • [Chỉ xem] Bảo vệ thông tin kỹ thuật số khỏi việc sử dụng trái phép thông qua tích hợp với Windows Rights Management Services (RMS) for Windows Server1

Danh Mục