Phần mềm Microsoft 365 Bus Std Retail All Languages APAC EM SubPKL 1YR Onln DwnLd NR (KLQ-00209) – Key điện tử

Liên hệ

Cho phép đặt hàng trước

  • Phiên bản: Microsoft 365 Bus Std Retail All Languages APAC EM SubPKL 1YR Onln DwnLd NR (KLQ-00209)
  • Ứng dụng được cài đặt: Là dạng cấp phép cho thiết bị chưa cài đặt phần mềm bản quyền. Phiên bản Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Microsoft Teams, 1TB OneDrive for Business cloud storage to back up files, nhiều ứng dụng khác được cài đặt đầy đủ.
  • Thời hạn bản quyền: 12 tháng
  • Số máy cài đặt: Dùng cho 5PCs/Macs + 5 tablets + 5 mobile devices for 1 person
SKU: PM-MC-B365 Category: Tag:

Dòng sản phẩm: Microsoft 365

  • Phiên bản: Microsoft 365 Bus Std Retail All Languages APAC EM SubPKL 1YR Onln DwnLd NR (KLQ-00209)
  • Ứng dụng được cài đặt: Là dạng cấp phép cho thiết bị chưa cài đặt phần mềm bản quyền. Phiên bản Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Microsoft Teams, 1TB OneDrive for Business cloud storage to back up files, nhiều ứng dụng khác được cài đặt đầy đủ.
  • Thời hạn bản quyền: 12 tháng
  • Số máy cài đặt: Dùng cho 5PCs/Macs + 5 tablets + 5 mobile devices for 1 person

Danh Mục