Microsoft 365 Apps for business

Liên hệ

Cho phép đặt hàng trước

  • Microsoft 365 Apps for business(tên cũ Office 365 Business)
  • Tích hợp các dịch vụ: Onedrive For Business.
  • Phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office 2016: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote cùng với Access và Publisher chỉ dành cho PC
  • Một giấy phép có thể dùng cho 5 điện thoại, 5 máy tính bảng và 5 PC hoặc máy Mac cho mỗi người dùng
  • Lưu trữ và chia sẻ tệp với 1 TB dung lượng lưu trữ OneDrive
  • Số lượng người dùng tối đa: 300

Bảo hành: 12 tháng 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Microsoft 365 Apps for business(tên cũ Office 365 Business)
Phù hợp với các doanh nghiệp cần các ứng dụng Office cùng với tính năng lưu trữ và chia sẻ tệp trên đám mây. Không bao gồm email cấp doanh nghiệp.
Tích hợp các ứng dụng Office cài đặt cho máy tính: Outlook , Word, Excel, PowerPoint, Onenote, Access( Chỉ dành cho PC).
Tích hợp các dịch vụ: Onedrive For Business.
Không tích hợp dịch vụ lưu trữ email cấp doanh nghiệp
Phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office 2016: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote cùng với Access và Publisher chỉ dành cho PC
Phiên bản trên web của Word, Excel và PowerPoint
Một giấy phép có thể dùng cho 5 điện thoại, 5 máy tính bảng và 5 PC hoặc máy Mac cho mỗi người dùng
Lưu trữ và chia sẻ tệp với 1 TB dung lượng lưu trữ OneDrive
Số lượng người dùng tối đa: 300
Hỗ trợ triển khai FastTrack với việc mua hơn 50 giấy phép mà không mất thêm phí
Hỗ trợ qua điện thoại và web 24/7

Danh Mục