• Tay Bấm Game Không Dây Logitech F710

  Thông số kỹ thuật :

  Chế độ Input:

  – Các nút A, B, X, Y, LB, RB, Left và right analog triggers

  – Các nút Start, Back

  – 2 clickable analog mini-joysticks

  – 8-way D-pad

  – Nút Home

  – Chế độ Sports

  – Nút rung on/off

  Chế độ DirectInput:

  – 10 nút lập trình

  – Left và right triggers lập trình được

  – 2 analog mini-joysticks lập trình được

  – 8-way D-pad lập trình được

  – Chế độ Sports

  – Nút rung on/off

 • Tay Bấm Gaming Logitech F310

  Thông số kỹ thuật:
  • Input mode:
   • Nút : A, B, X, Y, LB, RB , Left , right triggers, Start và Back
   • 2 clickable analog mini-joysticks
   • 8-way D-pad
   • Nút: Home, Sports mode
  • Directinput mode:
   • 10 nút lập trình được
   • Left và right triggers lập trình được
   • 2 mini-joysticks lập trình được
   • 8-way D-pad lập trình được
   • Sports mode
  580,000

Danh Mục