Phuc Thinh Computer

  • Công Ty TNHH Công Nghệ Phúc Thịnh
  • MST: 3502325303
  • Địa chỉ: 68 Bacu – P.1 – TP. Vũng Tàu
  • Email: phucthinhcomputervt@gmail.com
  • Điện thoại: (0254) 6253586 – 0918.004.287

Thời gian làm việc

  • Thứ 2 – Thứ 7: 8:00 – 17:50
  • Chủ nhật nghỉ

Danh Mục